چشم انداز های شهرداری ایزدشهر

عامل اصلی پیشرفت و پویایی یک ملت و جامعه، داشتن چشم انداز و برنامه ریزی بر مبنای اهداف پیش بینی شده در آن می باشد و برنامه ها زمانی اجرایی خواهند شد که از یک افق روشن و قابل دسترس برخوردار باشند بنام ” چشم انداز”

چشم اندازها

تعریف چشم انداز

چشم انداز عبارت است از آینده ای واقع‌گرایانه، محقق‌ الوقوع و جذاب برای یک سازمان یا شهر و شهر. چشم‌انداز در یک مفهوم کاملاً‌ عینی، یک تخیل است، در عین حال، نوع خاصی از تخیل است که بر مبنای اطلاعات و دانش بنا نهاده می شود. چشم انداز بیان صریح شما از سرنوشتی است که باید به آن سمت حرکت کرد، آینده‌ای است که برای شهر موفقیت‌آمیزتر و مطلوب‌تر از وضع فعلی آن است. چشم انداز نمادی جذاب از تمام مسائلی است که برای شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

چشم‌انداز فقط ایده یا تصوری از آینده‌ای مطلوب برای شهر است. البته چشم‌انداز صحیح ایده‌ای است که آن‌چنان تولید انرژی می‌کند که در واقع با به کارگیری مهارت‌ها، استعدادها و منابع لازم برای محقق کردن آن، حرکت به سوی آیندة مطلوب را به طور جهشی آغاز می‌کند. چشم‌انداز علامت شروع و پاسخ به سئوال همه کسانی است که می‌خواهند تا بفهمند شهر چیست و مقصدش کدام است؟

اهمیت چشم انداز برای شهرها

شهر بدون داشتن چشم انداز مناسب و لازم، نمی داند کدام استراتژی را می‌خواهد تدوین کند؟ بنابراین هر شهری قبل از آنکه بخواهد استراتژی های آینده خود را تدوین کند باید چشم‌انداز روشنی داشته باشد. چشم‌انداز شهر زیر‌بنایی‌ترین ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف شهر است. چشم‌انداز میل باطنی اعضای شهر است که در مغز و قلب آنان جا گرفته است. پندار و چشم‌انداز باید درک روشنی از اینکه شهر امروز به کجا می‌رود و نیز نقشه جاده حرکت به سوی آینده را ارائه دهد. نقش حیاتی شهر در زندگی افراد ایجاب می‌کند که اعضا بدانند که» باور‌های مشخص و اساسی که شهر بر پایه آنها استوار است یعنی” ارزش‌های شهر ” چیستند؟ » امروز شهر چه کاره است و آرمان‌هایش برای افراد چیست؟ یعنی چه “ آرمان‌هایی “دارد؟ » شهر نسبت به چه چیزی متعهد است و به کجا می‌رود یعنی “ اهداف شهر ” چیست؟

تعریف و تعیین دورنمای آینده نشان می دهد که نقش چشم انداز طی فرآیندی اجرایی می تواند بر تمامی تصمیمات، برنامه ریزی ها و فعالیت ها نقش مؤثری ایفا نماید. امروزه ملت ها و سازمان های فعال در زمینه توسعه ملی، موفقیت بیشتر خویش را مدیون چشم انداز ملی و سازمانی می دانند، بطوریکه هرگونه نقد و ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه افراد در سطوح بالا و پایین نمی تواند بدون ارزیابی تحقق اهداف چشم انداز صورت پذیرد و در تداوم اهداف یک ملت و سازمان همیشه مورد توجه قرار می گیرد

از جمله چشم اندازهای شهرداری ایزدشهر در راستای توسعه، بهبود و پیشرفت به شرح زیر است:

1- توسعه فضاهای سبز و تقویت روحیه سرزندگی و شادابی در منطقه با گسترش فضاهای عمومی

2- خلق محیطی سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده در سطح منطقه و حرکت به سوی محیط زیست پایدار

3- ایجاد منطقه ای امن و ایمن در برابر انواع مخاطرات و آسیب هاب فرهنگی - اجتماعی و زیست محیطی با شهروندان آگاه ، مشارکت جو و مسئول

4- گسترش معماری اصیل با هویت ایرانی- اسلامی در سطح منطقه با تاکید بر فضاهای عمومی

5- ساماندهی آبهای روان و قابل استفاده در سطح منطقه

6- تجهیز محورهای شهری و روان سازی نسبی ترافیک همراه با سرویس دهی مناسب وسایط نقلیه همگانی

7- منطقه با سکونت پایدار ، تجارت فرا منطقه ای ، تفریحی - فراغتی

8- کیفیت زندگی مناسب ، بهبود نسبی امکانات خدمات عمومی ، نفوذ تجاری و اقتصادی

9- افزایش ظرفیت عملکردی و فضايي منطقه براي فعاليت‌پذيري و جذب فرصت‌هاي شغلي جديد

10- ترکیب و تناسب عملکردی اقتصادی و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي و خدماتي لازم در سلسله مراتب تقسيمات شهري

11- حفظ و تقویت پایداری سکونت و فعاليت در منطقه

12- حفظ و ارتقاء منزلت عملکردی منطقه و تقویت زندگی اجتماعي در محلات

13- حفظ و ارتقاء کیفیت محلات و بافت مسکونی و تفکيك آنها از پهنه‌هاي كار و فعاليت

14- حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زيست شهري

15- انتظام و تعادل‌بخشی به سامانه حمل‌ونقل شهری و رفتار ترافیکي شهروندان و افزايش اتکا به سيستم حمل‌ونقل همگاني

16- حفظ و ارتقاء کیفیت منظر و سیماي شهري به عنوان محدوده شهرسازي مياني و معاصر شهر

17- گسترش فضاهای عمومی و گردشگری

از جمله ماموریت های شهرداری ایزدشهر در راستای توسعه، بهبود و پیشرفت به شرح زیر است:

1- ایجاد هماهنگی رشد جمعیت و ظرفیت سکونتگاهی منطقه

2- ایجاد هماهنگی در سرانه های خدماتی و فضای سبز به منظور راحتی و آسایش جمعیت ساکن

3- افزایش جذابیت های مکانی و آسایش محیطی برای سکونت درمنطقه

4- ایجاد فرصت های شغلی با استفاده از صنایع سازگار با محیط زیست پایدار

5- گسترش فعالیت های صنعتی پاک در مقیاس فرا منطقه ای

6- توسعه و ترویج فضاهای سکونتگاهای اداری و خدماتی پایدار

7- نگهداری فضاهای تاریخی و فرهنگی ارزشمند معاصر

8- برقراری امنیت و آسایش محیطی در محیطهای سکونت کار و فراغت

9- ایجاد محیط امن و آرام سکونتگاهی

10- ترویج ایجاد فضاهای فراغتی در کنار سکونت گاهها و محیط کار

11- پایداری اماکن عمومی و خصوصی در برابر سوانح طبیعی

12- توسعه ضوابط و مقررات ایمنی ساخت و ساز

13- ترویج الگوی ایمن و پایدار برای ساکن عمومی و خصوصی

14- تنوع دسترسی به فضاهای خدماتی و نیازهای مردم ساکن در منطقه

15- احداث پارکینگ های طبقاتی در سطح منطقه