اهداف

اهداف و استراتژی های شهرداری ایزدشهر

در عصرحاضر، نظامهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب بر اساس ارزشهای فرهنگی و معنوی ناب، برای ساختن آینده بهتر جهان هدایت کنند.

اهداف و استراتژی

در این راستا فعالیت جوامع بشری تا حد زیادی به سطح و نوع انگیزه های آحاد تشکیل دهنده آنها بستگی دارد. البته، باید سیستم های کلان جامعه از چنین فرایندی حمایت کنند. با این ترتیب، میزان و نوع فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در جامعه و توسعه و پیشرفت آن، علاوه بر عملکرد هر یک از افراد آن جامعه به وضعیت سیستم های کلان جامعه نیز بستگی دارد.

تجربیات چهل ساله کشور نشان می دهد که اقتدار ملی کشور منوط به درونی شدن فرهنگ انقلاب اسامی در تمامی سیستم های ماست. اگر در همه عرصه ها، از روابط بین الملل گرفته تا در عرصه کشاورزی، صنعت، سیاست، دانش و در همۀ عرصه های مدیریتی کشور دل به فرهنگ امام خمینی بسپاریم، از هم ا کنون باید بدانیم که پیروزیم و زمانی فرا خواهد رسید که با تأسی به روحیه و فرهنگ جهادی و در تمام جهان، کشور نمونه و الگو شویم.

از جمله اهداف و استراتژی های شهرداری ایزدشهر در راستای توسعه، بهبود و پیشرفت به شرح زیر است:

1- ارتقا و تقویت نقش کار و فعالیت و تجهیز سکونت گاهها در منطقه با استفاده مناسب از ظرفیت ها و سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی-اقتصادی شهر

2- دسترسی آسان داخلی و خارجی به منطقه همراه با افزایش نفوذپذیری محلات

3- بهسازی محیط زیستی و تجمیع قطعات ریزدانه منطقه همراه با بهسازی، نوسازی و بازسازی محله های مختلف

4- ارتقاء ایمنی و استحکام محیط سکونت و استراحت، کار و فعالیت و گذران اوقات فراغت منطقه - حفظ هویت تاریخی-فرهنگی منطقه (ساماندهی بافت های با ارزش منطقه)

ساماندهی آبهای روان و قابل استفاده در سطح منطقه

5- بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و نظام حمل ونقل عمومی و همگانی با توجه به زیرساخت ها

6- جلب مشارکتهای مردمی

7- توسعه فضاهای سبز، ورزشی و فراغتی

8- بررسی و شناخت زمینه های ایجاد مشاغل مولد با رویکرد اشتغالزایی و بسط مباحث کارآفرینی

9- ترویج جنبش ایجاد باغ شهر با رویکرد حفظ محیط زیست

10- زمینه سازی حضور مشتاقانه سرمایه گذاران در پروژه های مشارکتی در سطح منطقه بمنظور دستیابی به درآمدهای پایدار

11- بکارگیری تمامی پتانسیل‌های اجرایی و بودجه های تخصیص یافته به این شهر به منظور ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان عزیز

12- بالابردن سطح مهارتهای شهروندی و نیروهای ستادی از طریق اجرای کلاسهای آموزشی به صورت مداوم و مستمر

13- بازسازی ابنیه و میراث فرهنگی موجود در شهر و احیاء و نگهداری صحیح از آنها

14- امکان اسکان تمامی شهروندان در شهر و برقراری رفاه و امنیت آنها

15- ساماندهی کلیه فعالیتهای عمرانی و صنعتی به بهترین شیوه موجود

16- اختصاص منابع مالی و حمایتی از اقشار کم درآمد و کمک به چرخه تولید صنایع

17- ایجاد فضای نشاط و سرزندگی و شکوفایی استعدادها

18- ایجاد گروه‌های فعال برای بهبود بخشیدن به محیط زیست

19- مشارکت تمامی شهروندان برای اداره شهر

20- حفظ هویت تاریخی-فرهنگی منطقه (ساماندهی بافت های با ارزش منطقه)