پروژه جمع آوری جداول قدیمی و جایگزینی با جداول شهری

پروژه جمع آوری جداول قدیمی و جایگزینی با جداول شهری

ادامه روند اصلاح و زیباسازی سیما و منظر شهری؛
پروژه جمع آوری جداول بلند و قدیمی(نیوجرسی) و جایگزینی آن با جداول کوتاه شهری حد فاصل میدان ورودی شهر تا دور برگردان مجتمع آموزشی - رفاهی بانک ملت 

✅ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایزدشهر