فعالیت روزانه واحدهای مختلف شهرداری

فعالیت روزانه واحدهای مختلف شهرداری

فعالیت روزانه واحدهای مختلف شهرداری در سطح شهر به روایت تصویر؛

  • خدمات_شهری
  • فضای_سبز
  • امانی
  • فنی_عمران

✅ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایزدشهر