احداث دیواره حفاظتی در انتهای اندیشه ۲۶

احداث دیواره حفاظتی در انتهای اندیشه ۲۶

احداث دیواره حفاظتی جهت هدایت آب‌های سطحی و کشاورزی در انتهای اندیشه ۲۶

✅ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایزدشهر