گلستان 84

اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی در گلستان ۸۴

اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی در گلستان ۸۴

✅ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایزدشهر