پویش معنوی و همگانی قربانی و توزیع میان نیازمندان

پویش معنوی و همگانی قربانی و توزیع میان نیازمندان

شما هم در قربانی امسال سهیم باشید؛

ستاد برگزاری نماز جمعه ایزدشهر با همکاری کمیته امداد شهرستان نور در نظر دارد تا با مشارکت شما مردم خیِّر و نوعدوست ایزدشهر با هر مقدار مبلغی که بتوانید نیّت‌های خیر شما را تجمیع کرده و با خرید دام و ذبح آن، گوشت آن را سخاوتمندانه از طرف شما خیّرین بزرگوار در بین مؤمنین و نیازمندان توزیع نماید.

لذا از همه‌ شهروندان، خیّرین و نیکوکاران برای شرکت در این پویش معنوی و همگانی دعوت بعمل می‌آید.

شماره کارت جهت مشارکت:  6037997850152851

✅ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایزدشهر