موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی ایزدشهر

ایزدشهر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است که در ۸ کیلومتری غرب محمودآباد و ۷ کیلومتری شرق نور واقع شده‌است. این شهر، در بخش مرکزی شهرستان نور در کنار دریای خزر قرار دارد.

فاصله تهران تا ایزدشهر

راه‌های قابل دسترسی به ایزدشهر از دو طریق زیر است:

مسیر جاده چالوس

مسیر جاده چالوس که کوتاهترین مسیر می باشد، این مسیر به طول 222 کیلومتر در زمان 3 ساعت و 42 دقیقه می باشد.

مسیر جاده هراز

این مسیر نسبت به مسیر قبلی طولانی تر می باشد. و بعضی از افراد باتوجه به شرایط و موقعیت مکانی خود این مسیر را انتخاب می کنند. طول این مسیر 234 کیلومتر و در 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.