شهرداری ایزدشهر قصد دارد به استناد مصوبه استاندار محترم مازندران نسبت به خط کشی طولی کل سطح شهر به طول حدوداً شصت هزار متر طول از طریق مناقصه اقدام نماید. علاقه مندان می توانند جهت دریافت و تسلیم اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند:

مهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1396/03/30  لغایت 1396/04/15

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15

تاریخ تشکیل کمیسیون معملات(مناقصه): روز یکشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1396/04/18

تلفن: 44536000 - 44534068  (011)

 


مناقصات و مزایدات
سه شنبه 08 خرداد 1397
سه شنبه 08 خرداد 1397
دوشنبه 27 فروردين 1397
پیوندها
پیوندها