درباره ی شهردار


علی اصغر مسلم پور دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران-عمران و مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی است و پیش از شهرداری شهر ساحلی ایزدشهر، دو دوره شهرداری محمودآباد و یک دوره شهرداری سرخرود را در کارنامه خدمتی خود دارد.

رزومه شهردار


6 سال

شهرداری سرخرود

از سال 1381 تا سال 1387

5 سال

شهرداری محمودآباد

از سال 1387 تا سال 1392

5 سال

شهرداری محمودآباد

از سال 1392 تا سال 1397گواهینامه ها


 • مدیریت شهری کاربردی ویژه شهرداران
 • آموزش مدیریت شهری روستایی
 • روانشناسی ، آداب معاشرت و روابط عمومی
 • مدیریت و بحران شهری
 • نقش IT در مدیریت توسعه شهری
 • اولین دوره آموزش شهرداران کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور)
 • نقش توریسم و گردشگری در توسعه شهرها
 • دوره آموزشی مدیریت شهری
 • همایش ملی مدیریت پسماند

سوابق اجرایی


 • کارشناس فنی و عمران( ناظر اجرای پل خیابان آزادی) شهرداری محمودآباد
 • کارشناس فنی و عمران ( ناظر و مجری کل پروژه های عمران ) شهرداری محمودآباد
 • شهردار شهر ساحلی سرخ رود
 • دو دوره شهردار شهر ساحلی محمودآباد