تاریخچه ایزدشهر

تاریخچه شهر


بر اساس برآورد ها آغاز بنای روستای ایزده به اوایل دوره قاجار برمی گردد. در زمان ناصرالدین شاه این روستا آنقدر بزرگ شده بود که قابل تیول شدن برای میرزا عبدلله نامی (یکی از کارمندان دربار) باشد.

در فرهنگ جغرافیایی آیادی های ایران آمده است که ایزده روستایی در ناتل کنار نور است که به بازار سر نیز معروف بوده است. این روستا که در حاشیه جاده ساحلی واقع شده به ایزده بالا و پایین تقسیم می گردید.

ایزدشهر با تصویب هیئت محترم دولت از تجمیع 3 روستای ایزده بازار سر، ایزده سراج محله و امیر آباد تبدیل به شهر شد و شهرداری آن نیز در تاریخ 1384/11/12 با حضور استاندار محترم مازندران، نماینده پر تلاش مردم شهرستانهای نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی ، مسئولین استانی وشهرستانی و جمع پر شور مردمی افتتاح گشته و فعالیت خود را شروع نمود.

ایزدشهر نام خود را از شهرک ییلاقی تفریحی ایزدشهر که در سال 1354 ساخته شده بود، گرفت.

تاریخچه شهرداری ایزدشهر


شهرداری ایزد شهر در تاریخ ۱۲ بهمن 1384 تأسیس شد.