سوالات متداول

سوال های متداول پرسیده شده از شهرداری ایزدشهر

در این بخش می توانید سوالات متداولی که از شهرداری پرسیده می شود را مشاهده نمائید. مشاهده این پرسش و پاسخ ها موجب پاسخگویی به سوالات شما خواهد شد.

پیشنهاد می کنیم همه این سوال و جواب را مطالعه فرمائید.

وجود بخش پرسش و پاسخ به این مفهوم نیست که سایر روش های پشتیبانی در دستور کار قرار نمی گیرد.

  1. شما میتوانید با شماره روابط عمومی شهرداری ایزدشهر تماس بگیرید.

  2. شما میتوانید سوال خود را به ایمیل پشتیبانی شهرداری ایزدشهر ارسال نمایید.

  3. شما میتوانید سوال خود را به صورت درخواست از سایت ارسال نمایید

از جمله سوالات متداول شهرداری ایزدشهر در راستای پاسخگویی هرچه بهتر، به شرح زیر است:

مجوزی است شامل این اطلاعات:

  1. ابعاد و مساحت مندرج در سند
  2. ابعاد و مساحت موجود ملک
  3. ابعاد و مساحت باقی مانده ملاک عمل جهت ساخت و ساز
  4. اطلاعات مالک (نام، نام خانوادگی، نام وکیل(متقاضی))
  5. کاربری ملک
  6. جدول متراژ مجاز ساخت و ساز اعم از تعداد طبقات و متراژ آن

لازم به توضیح اینکه مجوز فوق مجوز شروع ساخت و ساز و عملیات ساختمانی نیست.

مجوز صدور پروانه (اجازه ساخت) می باشد که علاوه بر دارا بودن اطلاعات پروانه شهرسازی، مراحل تکمیلی صدور پروانه از جمله متراژ دقیق مجاز ساخت و ساز، اعلام تیم مهندسین ناظر پروژه در آن درج گردیده که این پروانه مجوز شروع عملیات ساختمانی است که پس از اتمام مهلت مقرر قید شده در آن باید تمدید گردد.

بله، پروانه ساخت نیاز به تمدید دارد. قبل از اتمام مهلت مندرج در آن، باید جهت تمدید به شهرداری مناطق مراجعه کنید.

با توجه به برون سپاری بعضی از اقدامات شهرداری از جمله پاسخ استعلامات، به دفاتر کارگزاری سطح شهر مراجعه گردد.

کمیسیون ماده صد شهرداریها طبق قانون شهرداریها وظیفه تعیین تکلیف تخلفات گوناگون ساختمانی را دارد که اعضاء آن (نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور) می باشند و خارج از حیطه عمل شهرداری است. (شهرداری در اتخاذ تصمیات آن نقشی ندارد.) که با توجه به نوع تخلفات، تبصره های گوناگون (مبنی بر جریمه، رأی به برگشت به حالت اولیه و یا رأی قلع و قمع) را شامل می گردد.