جدیدترین اخبار

علی اصغر مسلم پور

شهردار ایزدشهر

در کنار هم برای شهری بهتر و شهروندی آسوده تر ...

اعضای شورا


ایزدشهــــر

آرمانشهر گردشگری ایران

01144536000    

طعم تازه هنرهای کهنه؛ فرهنگ اصیل در شهری مدرن

شهرداری ایزدشهر در کنار شما

گوش شنوای شما هستیم. برای داشتن شهری بهتر و شهروندی آسوده تر با ما در ارتباط باشید. از صمیم دل پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.